Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu tiếp tân Giám đốc ADB tại Việt Nam

08/05/2006
Chiều ngày 3/5, Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu đã tiếp Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Ayumi Konishi nhân dịp Giám đốc Ayumi Konishi vừa nhận nhiệm kỳ mới.