Toạ đàm về kế hoạch và định hướng cho chuyên mục Cải cách Tư pháp và Diễn đàn luật sư trên Tạp chí Dân chủ và pháp luật

19/05/2006
Toạ đàm về kế hoạch và định hướng cho chuyên mục Cải cách Tư pháp và Diễn đàn luật sư trên Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Ngày 19/5/2006, Tạp chí Dân chủ và pháp luật đã tổ chức Toạ đàm bàn về kế hoạch và định hướng cho chuyên mục Cải cách Tư pháp và Diễn đàn luật sư. Tham dự Toạ đàm có các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật và các cộng tác viên của Tạp chí.
Các đại biểu tham dự đã thảo luận, có những đóng góp rất hữu ích cho hai chuyên mục Cải cách Tư pháp và Diễn đàn luật sư về nội dung, định hướng trên phương diện lý luận và thực tiễn. Chuyên mục cải cách tư pháp cần phản ánh thực trạng của hệ thống pháp luật, đưa ra những ưu, nhược điểm cần phải hoàn thiện, những đề xuất về mô hình Toà án, thể hiện những định hướng hoạch định chính sách pháp lý…. Hai chuyên mục này cần có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, thể hiện hơi thở của cuộc sống trong các bài viết.