Quan hệ trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa Việt Nam và Pháp ngày càng bền chặt

05/02/2006
Quan hệ trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa Việt Nam và Pháp ngày càng bền chặt
Trong năm 2005, Việt Nam và Pháp đã có mối quan hệ rất tốt trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, đặc biệt qua các hoạt động tại Nhà Pháp luật Việt-Pháp, nơi mà Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp đặt rất nhiều hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực này. Nhân dịp năm mới, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Francois Blarel cho biết rõ thêm về mối quan hệ này.