Công văn số 80/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất

17/04/2007
Hưởng ứng Kế hoạch số 129/UBATGTQG ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2007, Bộ Tư pháp đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=huong+ung+tuan+le+an+toan+giao+thong+duong+bo+toan+cau.doc"Công văn số 80/BTP-VP/a ngày 16/4/2007, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất trong cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

- Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên đoạn đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm;

          - Không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi đã sử dụng rượu, bia và các chất kích thích;

          - Không có giấy phép lái xe không điều khiển xe mô tô;

          - Đi mô tô, xe gắn máy đúng làn đường, không chở quá số người quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm quy định tốc độ tối đa cho phép.

          Văn phòng Bộ treo khẩu hiệu "Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất" tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp 60 Trần Phú, từ ngày 21/4 đến hết ngày 29/4/2007./.