Công văn của Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận giải quyết việc khai sinh đối với các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp sắp tới

09/04/2007
Ngày 09/4/2007, Bộ Tư pháp đã có a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=CV1577_2007.doc"Công văn số 1577/BTP-HCTP/a yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận khẩn trương làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo để giải quyết ngay trường hợp các em học sinh không thể hoàn tất hồ sơ thi tốt nghiệp do mục nơi sinh trong Giấy khai sinh của các em không ghi đầy đủ đơn vị hành chính theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

          Theo tin từ báo điện tử "Tuổi trẻ online" ngày 7/4/2007 thì tại tỉnh Ninh Thuận, hiện giờ có khoảng 1000 học sinh không thể hoàn tất hồ sơ thi tốt nghiệp do mục nơi sinh trong Giấy khai sinh của các em không ghi đầy đủ đơn vị hành chính theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

          Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận khẩn trương làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo để giải quyết ngay các trường hợp này, đảm bảo cho các em có thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Trường hợp người dân yêu cầu bổ sung phần khai về nơi sinh, thì giải quyết theo quy định tại mục 7 Chương II Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch. Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận báo cáo ngay về Bộ Tư pháp toàn bộ sự việc và tiến trình giải quyết để có sự chỉ đạo kịp thời./.