Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng môi giới kết hôn bất hợp pháp với người nước ngoài

18/07/2006
Đó là một trong những nội dung chính của công văn 3745/VPCP-VX ngày 14/7 do Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Quốc Toản ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về tình hình kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Tư pháp, Ngoại giao, Công an và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan và địa phương có liên quan để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng môi giới kết hôn bất hợp pháp, làm lành mạnh hoá các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài làm cơ sở để xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan của Quốc hội đưa dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2007 trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan khác có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong đó có quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động môi giới kết hôn bất hợp pháp; trên cơ sở đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan khác có liên quan khẩn trương đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với Hàn Quốc, thoả thuận với Đài Loan để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong quan hệ hôn nhân, gia đình với người Hàn Quốc, người Đài Loan, đang sinh sống tại Hàn Quốc, Đài Loan trên các phương diện quốc tịch, cư trú, hôn nhân, gia đình, tài sản và một số nội dung liên quan phù hợp với pháp luật của Việt Nam, pháp luật của Hàn Quốc, pháp luật của Đài Loan, pháp luật và tập quán quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nghiên cứu về khả năng hợp tác giữa các Trung tâm hỗ trợ kết hôn của Việt Nam và các tổ chức môi giới kết hôn được thành lập hợp pháp của nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Theo website Chính phủ)