Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên ngành luật

29/06/2006
Ngày 27/6, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc báo cáo tổng kết 10 năm đào tạo ngành luật của Bộ Giáo dục.

Xét báo cáo tổng kết 10 năm đào tạo ngành Luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung ngay vào việc chỉ đạo tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, có lộ trình cụ thể để chấm dứt tình trạng tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quá cao; thu hẹp việc đào tạo tại chức mở xa trường; kịp thời điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng tăng kỹ năng thực hành, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ chức danh tư pháp, đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, chuyên sâu, giỏi về luật pháp quốc tế.

Về lâu dài, Bộ phải gắn việc đổi mới đào tạo ngành luật với việc đổi mới chung của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hội nhập với việc đào tạo của quốc tế.

(Theo website Chính phủ)