Công khai quy trình giải quyết công việc của dân trên trang web một số Bộ 09/04/2007

Ông Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tại phiên họp Chính phủ tháng 3/2007, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với các Bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2007 05/04/2007

Sáng 5/4, tại Hà Nội, Chính phủ bắt đầu phiên họp thường kỳ tháng 3/2007 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng.

Một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp quý I năm 2007 02/04/2007

Trong quý I năm 2007, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp với một số kết quả nổi bật

Thành lập Tổ công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương 30/03/2007

Nhằm tạo bước chuyển căn bản trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Trưởng ban Điều hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Đề án Đơn giản hóa TTHC/a trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Ban Điều hành Đề án 30) vừa có công văn đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Các bộ, ngành, địa phương đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính 19/03/2007

Thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp" do Thủ tướng Chính phủ giao tại a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Quyết định số 30/QĐ-TTg/a (ngày 10/1/2007), Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương mình.

Phê duyệt nội dung Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp tại Hà Nội 18/03/2007

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp, ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt nội dung Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định ngày 10/2/1993 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về thành lập Nhà Pháp luật Việt - Pháp tại Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương soạn thảo, trình các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đã được QH thông qua 17/03/2007

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý Danh mục văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI.

Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 15/03/2007

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đang áp dụng, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo sử dụng các hình thức, biện pháp tuyên truyền pháp luật mới, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của bộ, ngành, địa phương mình.