Chính phủ ra Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 2 14/03/2007

Ngày 8-3-2007, Chính phủ đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ17_2007.doc"Nghị quyết số 17/2007/NQ-CP/a về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2007

Bộ trưởng Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại các tỉnh Lai Châu và Lào Cai 12/03/2007

Thực hiện kế hoạch công tác sáu tháng đầu năm 2007, trong các ngày 08 và 09 tháng 3 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã tới thăm và làm việc tại các tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Cùng đi với Bộ trưởng có Thứ trưởng Đinh Trung Tụng; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Hành chính tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp và một số chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ.

Phân công cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2007 09/03/2007

Thủ tướng Chính phủ đã ra a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD291.DOC"Quyết định 291/QĐ-TTg/a về việc phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2007.

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo 27/02/2007

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/2007/&file=CT03_2007.DOC"Chỉ thị 03/2007/CT-TTg/a về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toàn văn Chỉ thị 03/2007/CT-TTg như sau:

Lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2007 27/02/2007

Ngày 27/02/2007, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ phát động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2007 tại 37 Hùng Vương, Hà Nội.

Trong Quý I/2007, các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác CCHC theo tinh thần Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP 14/02/2007

Theo công văn đề nghị số 866/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 13/2/2007, trong quý I, các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các công việc được giao, làm rõ những thủ tục cần tiếp tục thực hiện và thủ tục cần loại bỏ theo hướng tạo thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp.

Công bố danh mục các văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực 13/02/2007

Ngày 12 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2007/&file=QD241_2007.doc"Quyết định số 241/QĐ-BTP/a công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2007/&file=DM+VBQPPL+BTP+BAN+HANH+1981+DEN+NAY+HETHIEU+LUC.doc"Bộ Tư pháp ban hành/a và a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2007/&file=DM+VBQPPL+BTP+LIEN+TICH+1981+DEN+NAY+HETHIEU+LUC.doc"liên tịch ban hành/a từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2007 08/02/2007

Ngày 6-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ07_2007.doc"Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2007, diễn ra trong hai ngày 30 và 31-1.