TLTĐ DT Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 16/07/2024

Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước.

TLTĐ DT QĐ của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQP&AN 09/07/2024

Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.