Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2012

02/05/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 23/4 đến ngày 29/4/2012

2. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

2.1. Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi):

- Ngày 26/4, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chủ trì họp Phiên thứ nhất Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Cuộc họp đã nghe công bố Nghị quyết số 439/NQ-UBTVQH13 ngày 17/01/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII về thành lập Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) về thành lập Tổ biên tập Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Kế hoạch xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Quy chế hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ biên tập, Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và một số quan điểm, định hướng lớn trong xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Tại cuộc họp, Bộ trưởng đã kết luận một số vấn đề về kế hoạch xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi), kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005, việc khẩn trương hoàn thiện các Báo cáo, Kế hoạch đã được trình trong Phiên họp này; đồng thời khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, đề cương tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến, Phiên họp lần thứ hai của Ban soạn thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) sẽ được tổ chức vào tháng 6/2012 để lấy ý kiến của Ban Soạn thảo về những quan điểm, định hướng lớn trong xây dựng nội dung Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

2.2. Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất): Ngày 25/4, Thứ trưởng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp Tổ biên tập để thảo luận về những định hướng lớn xây dựng dự án Luật. Thứ trưởng kết luận các nội dung về Kế hoạch xây dựng dự án Luật; việc chuẩn bị Đề cương Báo cáo tổng kết và về một số định hướng lớn xây dựng dự án Luật.

2.3. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư: Ngày 23/4, Bộ trưởng và Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính nghe Vụ Bổ trợ tư pháp báo cáo chuẩn bị tiếp thu, giải trình dự án Luật. Bộ trưởng kết luận về các nội dung liên quan đến đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự nghề luật sư, viên chức giảng dạy luật được làm luật sư và người phạm tội đã được xóa án tích được làm luật sư; các vấn đề xin ý kiến Quốc hội. Dự kiến dự án Luật sẽ được Quốc hội khoá XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3.

2.4. Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính: Ngày 23/4, Bộ trưởng đã chỉ đạo Vụ Pháp luật hình sự - hành chính tiếp tục nghiên cứu ý kiến của một số Bộ, Ngành, các đại biểu quốc hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật. Dự án Luật sẽ được Quốc hội khoá XIII thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 3.

2.5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình: Ngày 23/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ PLDSKT về một số vấn đề lớn của dự án Luật. Thứ trưởng kết luận các nội dung về việc thành lập Ban soạn thảo dự án Luật, dự thảo Quy chế hoạt động của Ban soạn thảo; Kế hoạch xây dựng Luật; Kế hoạch tổng kết Luật. Dự kiến cuối tháng 5 tổ chức họp Ban soạn thảo lần thứ nhất; việc tổ chức Hội thảo về những vẫn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

2.6. Luật Thủ đô: Ngày 24/4, Thứ trưởng Lê Thành Long họp Tổ biên tập dự án Luật; ngày 27/4, Bộ trưởng họp Ban soạn thảo dự án Luật.

2.7. Luật Hộ tịch: Ngày 25/4, Bộ trưởng họp Ban soạn thảo dự án Luật. Bộ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến việc tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp và chỉnh lý dự thảo; tham khảo kinh nghiệm của các nước; làm rõ thêm một số vấn đề như: nội dung về đăng ký hộ tịch, đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài…và các vấn đề về tổng kết công tác hộ tịch; về việc chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động.

2.8. Luật Hòa giải cơ sở: Ngày 25/5, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền họp Tổ Biên tập dự án Luật. Thứ trưởng kết luận các nội dung về quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật; về phạm vi áp dụng; đồng thời yêu cầu Tổ Biên tập rà soát lại một số quy trình trong dự thảo Luật theo hướng quy định đơn giản và phù hợp hơn; chỉnh sửa các nội dung có liên quan, dự kiến tháng 5/2012 gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Luật và tháng 7/2012 trình Chính phủ.

2.9. Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP. Ngày 23/4, Bộ Trưởng và Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nghe Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về việc xây dựng Nghị định và Đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng kết luận chỉ đạo cá nội dung về quan điểm, định hướng xây dựng Nghị định; nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Tổng cục xây dựng và thi hành pháp luật; về việc nghiên cứu các phương án chuyển đổi cơ quan đại diện thành Cục hay Vụ

2.10. Ngày 24/4 Bộ trưởng dự phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo cán bộ tư pháp”.

3. Một số hoạt động trọng tâm khác

- Ngày 25/4/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 647/KH-TCTHADS về việc sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012. Dự kiến, Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm sẽ được tổ chức vào ngày 08/5/2012 tại 05 điểm cầu: Hà Nội, Yên Bái, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

- Ngày 24/4, Bộ trưởng và Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Cục Con nuôi về tình hình triển khai Luật Nuôi con nuôi và Công ước La hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

- Trong tuần, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã nghe Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế báo cáo về hướng xử lý việc tiếp tục sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn và phương án sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển; về bài học kinh nghiệm trong công tác tư pháp sau vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng./.