Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 22/4/2012

24/04/2012
 

            Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 22/4/2012

 1. Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

- Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 17/4/2012, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo để thông báo kết quả tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp trong năm 2012.

- Ngày 19/4, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 về nội dung sơ kết giai đoạn I về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và thảo luận về Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban Chỉ đạo.

2. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

2.1. Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Ngày 16/4, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Thứ trưởng Lê Hồng Sơn làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính để thống nhất Đề cương định hướng xây dựng dự án Bộ luật, trong đó có các nội dung: sự cần thiết; quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án; mục đích, yêu cầu xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); thống nhất định hướng xây dựng dự án, một số hoạt động chính cần triển khai từ năm 2012 đến năm 2015 và kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật.

2.2. Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính: Ngày 16/4, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về việc rà soát, chỉnh lý dự án Luật sau khi UBTVQH cho ý kiến. Thứ trưởng chỉ đạo việc chỉnh lý dự án Luật về các nội dung: vấn đề tịch thu tang vật vi phạm hành chính; tang vật bị xâm chiếm, sử dụng trái phép; xử lý Điều 47, Nghị định 07; vấn đề tiền phạt cao hơn không quá 2 lần tại 05 thành phố lớn và đô thị loại I…

2.3. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư: Ngày 17/4, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính nghe Vụ Bổ trợ tư pháp báo cáo về việc chỉnh lý dự án Luật sau khi UBTVQH cho ý kiến. Thứ trưởng chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị Báo cáo của Bộ Tư pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng tiếp thu, giải trình các ý kiến của UBTVQH. Ngày 19/4, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính đã ký Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của UBTVQH đối với dự thảo Luật Luật sư gửi Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Dự án Luật Ban hành văn bản QPPL: Ngày 18/4, Thứ trưởng Lê Thành Long nghe Vụ CVĐCVXDPL báo cáo về việc xây dựng dự án Luật. Thứ trưởng chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị phiên họp Tổ biên tập dự án Luật.

2.5. Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Ngày 19/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và kế hoạch tổ chức cuộc họp Ban Soạn thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến kế hoạch tổng kết BLDS; nội dung các báo cáo liên quan; những điểm sửa lớn cơ bản của Bộ luật Dân sự 2005 so với Bộ luật Dân sự 1995. Dự kiến họp Ban soạn thảo vào ngày 26/4/2012.

2.6. Thông tư thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BTP ngày 26/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương: Ngày 17/4, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính nghe Tổng cục THADS báo cáo về dự thảo Thông tư. Thứ trưởng kết luận các nội dung liên quan đến các nội dung của dự thảo Thông tư và việc nghiên cứu việc ban hành Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ đối với một số nội dung không cần thiết phải đưa vào Thông tư.

2.7. Thông tư phí, lệ phí trong lĩnh vực con nuôi: Ngày 16/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Cục Con nuôi về dự thảo Thông tư. Thứ trưởng kết luận: các nội dung liên quan đến chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài; lệ phí gia hạn cấp giấy phép và việc phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất nội dung dự thảo Thông tư.

2.8. Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục tra cứu, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp: Ngày 20/4, Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ nghe Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia báo cáo nội dung liên quan đến việc trao đổi, thống nhất nội dung với Bộ Công an trong việc hoàn thiện Dự thảo Thông tư.

2.9. Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tính đến nay, Hội đồng thẩm định đề xuất Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thông qua đề xuất quy hoạch của 63/63 tỉnh, thành phố.

2.10. Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ sở Học viện Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 16/4, Thứ trưởng Thúy Hiền làm việc với Học viện Tư pháp về Đề án.

3. Một số hoạt động trọng tâm khác

- Dự họp UBTVQH về Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2013.

- Họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

- Chủ trì Hội nghị Điều phối hoạt động Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2012.

- Làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục Con nuôi về tình hình triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước Lahay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và một số công việc của Cục.

- Dự cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì về vụ việc Công ty Cổ phần thuỷ sản Bình An (Cần Thơ).

- Dự họp về việc chuẩn bị nội dung Đề án tiền lương trình Hội nghị Trung ương 5.

- Họp Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp.

- Chủ trì họp triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.

- Dự Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa I của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột./.