Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 09/4 đến ngày 15/4/2012

13/04/2012
 

Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 09/4 đến ngày 15/4/2012

1. Tình hình xây dựng đề án, văn bản

1.1. Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Ngày 12/4, Bộ Tư pháp tổ chức họp phiên thứ hai Tổ biên tập Bộ luật Dân sự (sửa đổi) để thảo luận các nội dung chuẩn bị cho phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) vào cuối tháng 4/2012: mục tiêu, quan điểm, phạm vi, định hướng xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Kế hoạch Tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005.

1.2. Dự án Luật Hộ tịch: Ngày 09/4, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng làm việc với Vụ Hành chính tư pháp về Dự án Luật Hộ tịch và kế hoạch chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác hộ tịch. Thứ trưởng chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng quy định về Bản Hộ tịch của cá nhân, nơi lập và lưu giữ Bản Hộ tịch, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử và Sổ về các sự kiện hộ tịch khác, quy trình cấp giấy tờ hộ tịch cho cá nhân và Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác hộ tịch (dự kiến tổ chức trong 01 ngày trước ngày 10/5/2012).

1.3. Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật: Ngày 10/4, Thứ trưởng Lê Thành Long họp Ủy ban Pháp luật về dự án Pháp lệnh Pháp điển, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thứ trưởng Lê Thành Long đã chỉ đạo Vụ CVĐCXDPL khẩn trương rà soát lại chủ đề, chỉnh lý dự thảo pháp lệnh. Ngày 12/4/2012, Thứ trưởng Lê Thành Long làm việc với Thường trực UBPL để thống nhất nội dung Dự thảo và Báo cáo Giải trình.

1.4. Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng: Ngày 12/4, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính nghe Vụ Bổ trợ tư pháp báo cáo về việc chỉnh lý Nghị định theo Công văn số 700/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng kết luận các nội dung: về thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; vấn đề chuyển đổi loại hình văn phòng công chứng; các vấn đề không quy định trong dự thảo Nghị định: Việc thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên; thí điểm chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng; chuyển đổi Văn phòng Công chứng trong trường hợp Trưởng Văn phòng Công chứng chết.

1.5. Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP: Ngày 11/4 Thứ trưởng Hoàng Thế Liên và Thứ trưởng Lê Hồng Sơn làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ và Ban soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên kết luận các nội dung liên quan đến: Vấn đề thành lập Tổng cục Xây dựng pháp luật trực thuộc Bộ; việc chuyển đổi mô hình tổ chức từ Vụ sang Cục đối với các lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp; việc thành lập Cục Lý lịch tư pháp; rà soát, làm rõ thêm trong dự thảo Nghị định về các chức năng của Bộ, đặc biệt là chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật.

1.6. Quy chế bình xét sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp: Văn phòng Bộ đã hoàn chỉnh dự thảo Quy chế; ngày 10/4, đã ban hành Công văn số 275/VP-TH gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế.

1.7. Ngày 11/4/2012, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 10/TTr-BTP về dự thảo Chỉ thị triển khai công tác thi hành án hành chính.

2. Hướng dẫn sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2012

Triển khai thực hiện việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Văn phòng Bộ đã hoàn chỉnh dự thảo Công văn hướng dẫn, Đề cương báo cáo sơ kết và đã trình Lãnh đạo xem xét, cho ý kiến; Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 451/TCTHADS-VP ngày 30/3 hướng dẫn sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012, đã xây dựng xong đề cương Báo cáo và đã trình Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính cho ý kiến chỉ đạo đối với dự thảo Kế hoạch sơ kết toàn Ngành.

3. Toạ đàm “Dự thảo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá”

Sáng ngày 10/4, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tổ chức tọa đàm: “Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá”. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chủ trì Tọa đàm.

4. Một số hoạt động trọng tâm khác

- Sáng ngày 10/4, Thứ trưởng Lê Thành Long tham dự cuộc họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, cuộc họp do Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì; Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.

- Ngày 10/4, UBTVQH khai mạc phiên họp thứ 7 với nội dung trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đã tham dự cuộc họp liên quan đến dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính; ngày 12/4, Thứ trưởng Nguyễn Đức tham dự cuộc họp liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; ngày 13/4, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền tham dự cuộc họp liên quan đến dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Ngày 09/4, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên tham dự Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì.

Bên cạnh các hoạt động trên, trong tuần Lãnh đạo Bộ đã: Làm việc với Văn phòng Chính phủ về kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992; làm việc với Vụ Pháp luật quốc tế về Đề án nghiên cứu các vấn đề pháp lý và thể chế trong quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Châu Á - Thái Bình Dương (TPP) và các giải pháp xử lý vấn đề và dự Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới./.