Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 12/10/2009 đến ngày 18/10/2009

26/10/2009

I. Xây dựng đề án, văn bản

Trong tuần qua (từ ngày 12/10 - 18/10/2009), Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành như: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện các quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

II. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

1. Ngày 12/10/2009, Bộ Tư pháp có văn bản gửi tới Vụ Pháp chế, Bộ Công an; Vụ Pháp chế và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính thông báo về việc hai Bộ này yêu cầu chủ xe cơ giới phải xuất trình Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực khi làm thủ tục cấp đăng ký xe là chưa phù hợp. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát để tham mưu, kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi những nội dung này tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.

2. Trong các ngày từ ngày 13 đến 17/10/2009, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng dẫn đầu Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

II. Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm

1. Ngày 13/10/2009, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thí điểm chế định Thừa phát lại tại TP.HCM. Theo kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại TP.HCM, sẽ có 5 Văn phòng Thừa phát lại được cấp phép thành lập đóng trên các địa bàn quận 1, 5, 8, Tân Bình và Bình Thạnh. Sở dĩ Thành phố chọn 5 địa phương này để thí điểm mở Văn phòng Thừa phát lại là do lượng án và việc ở những địa phương này là rất lớn.

2. Trong các ngày 16 và 17/10/2009, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2009 khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) về các chuyên đề: Triển khai thực hiện nhiệm vụ Lễ tân và quan hệ công chúng trong hoạt động văn phòng; Nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ; Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ công tác văn phòng và kinh nghiệm của một số nước Đông Nam Á.

III. Công tác chỉ đạo địa phương

  1. Trong thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 13/10/2009, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng đại điện một số đơn vị thuộc Bộ đã đi công tác tại Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

  - Tại Long An, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp cùng các Sở, ngành tỉnh Long An về công tác tư pháp và thi hành án dân sự, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã nhận định, công tác tư pháp của Long An so với các tỉnh miền Đông và Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều khởi sắc, bám sát chỉ đạo của Bộ và UBND tỉnh; Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đến vấn đề tảo hôn và kết hôn với người nước ngoài nhiều hơn; cần có sơ kết, đánh giá về “Ngày pháp luật” và nên chọn một ngày cố định trong tháng; tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp, bố trí tăng cường biên chế ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh; sớm chuyển giao việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND cấp huyện, cấp xã sang cho tổ chức công chứng. Bộ trưởng cũng đề nghị các Sở, ngành của tỉnh cần thành lập phòng, ban pháp chế, nhất là đối với các Sở quan trọng như: Tài Nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Công Thương...

  - Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng đã dự, chỉ đạo Hội nghị quán triệt thí điểm thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố và đi thăm một số Văn phòng công chứng.