Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 14/9/2009 đến ngày 20/9/2009

22/09/2009

I. Xây dựng đề án, văn bản

1. Ngày 15/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Ban soạn thảo Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế về một số nội dung của Đề án, trong đó tập trung vào một số nội dung như: thời gian đào tạo, số lượng học viên được đào tạo và nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án.

2. Ngày 16/9/2009, Bộ Tư pháp đã báo cáo xin ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Nuôi con nuôi. Tại phiên họp, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật cùng nhiều nội dung quan trọng được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung cụ thể của Dự án Luật như: nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi; cơ quan có thẩm quyền giới thiệu trẻ em làm con nuôi; trình tự, thủ tục liên quan đến nuôi con nuôi; quy định chuyển tiếp về nuôi con nuôi thực tế và vấn đề phí, lệ phí ...

3. Trong các ngày từ ngày 14 -20/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành như: Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn chế độ thống kê trong hoạt động trợ giúp pháp lý và nội dung chuẩn bị sơ kết 6 tháng của Hội đồng phối hợp Trung ương về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Thông tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quy chế hành nghề luật sư; Đề án Báo Pháp luật Việt Nam điện tử, Đề án thành lập Chi nhánh của NXB Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh; Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp.

II. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

Trong các ngày từ ngày 14 - 19/9/2009, Bộ trưởng Hà Hùng Cường tham gia Đoàn cấp cao Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu thăm chính thức Ca-dắc-xtan, Đan Mạch và Hung-ga-ry.

Chiều ngày 15/9/2009, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có cuộc gặp song phương với ông Rashid T. Tussepbekov, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Ca-dắc-xtan. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tư pháp hai nước đã trao đổi về hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, trong đó tập trung vào việc đàm phán, ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa hai nước và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn, kể cả khả năng trao đổi kinh nghiệm và trao đổi các đoàn cán bộ tư pháp. Kết thúc buổi làm việc, các Bộ trưởng cũng đã thống nhất giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng của hai bên trao đổi trực tiếp về các nội dung hợp tác được thảo luận tại cuộc gặp này.

III. Các hoạt động khác

1. Thực hiện Quyết định số 1772/QĐ-BTP ngày 13/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Luật công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, ngày 15/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Vụ Hành chính tư pháp và Vụ Bổ trợ tư pháp về việc về tình hình tổ chức sơ kết của các địa phương và dự kiến Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết ở Trung ương. Dự kiến Hội nghị sơ kết ở Trung ương sẽ được tổ chức trong Quý IV/2009 tại 02 khu vực với thành phần gồm có: đại diện UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Phòng công chứng, Văn phòng công chứng, UBND cấp huyện - xã và đại diện một số doanh nghiệp, ngân hàng…

2. Thực hiện Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, ngày 14/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thống nhất Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm mô hình  Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố.

3. Thực hiện Chương trình công tác năm 2009 của Bộ Chính trị, Ngày 15/9/2009, Văn phòng Trung ương Đảng đã cử đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hữu Từ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 13/8/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết nêu trên, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện môi trường kinh doanh thông qua việc nâng cao chất lượng và bảo đảm tính công khai, minh bạch và dân chủ trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

4. Để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp (có hiệu lực từ ngày 01/7/2010), ngày 17/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ về tình hình xây dựng Đề án thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Buổi làm việc tập trung vào một số nội dung như mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm. Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao Vụ Hành chính tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án và đề xuất thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án.

5. Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn II của Đề án; làm việc với  đại diện Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra tình hình triển khai giai đoạn II Đề án 30 và trao đổi về việc rà soát mẫu một số thủ tục hành chính do Bộ quản lý.