Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 21/9/2009 đến ngày 27/9/2009

29/09/2009

I. Xây dựng đề án, văn bản

- Ngày 21/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố về dự án Luật Thủ đô. Tại buổi làm việc, sau khi nghe các kiến nghị của các sở, ban, ngành thành phố về các cơ chế, chính sách đặc thù, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan của Thành phố sớm hoàn thành việc tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh Thủ đô để từ đó sẽ nghiên cứu cơ chế đặc thù mà Pháp lệnh đã có nhưng thiếu chế tài thực hiện để bổ sung khi xây dựng Luật Thủ đô.

- Ngày 22/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Tổ biên tập dự án Luật Nuôi con nuôi về một số nội dung của dự án Luật như: bố cục của dự án luật, vấn đề phí, lệ phí và cân nhắc việc giao thẩm quyền ghép trẻ cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

­- Ngày 22/9/2009, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự 2005 (sửa đổi phần quyền sở hữu và hợp đồng). Buổi làm việc đã tập trung vào một số vấn đề như: quyền sở hữu; thời điểm tính quyền sở hữu, hình thức sở hữu và sở hữu trí tuệ. Riêng về việc sở hữu nhà chung cư có thể sẽ được điều chỉnh bằng một Nghị định riêng.

- Ngày 23/9/2009, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉnh lý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. Việc sửa đổi Nghị định này nhằm tạo khuôn pháp lý cho hoạt động bán đấu giá tài sản trên cơ sở phù hợp với Luật Thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2005.

- Ngày 24/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung của dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Bộ Tư pháp hiện đang chỉnh lý dự thảo Nghị định và hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị cho việc tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị định trong tuần này.

- Ngày 25/9/2009, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉnh lý dự thảo Đề án về Quy hoạch tổng thể phát triển nghề công chứng đến năm 2020, trong đó tập trung vào một số nội dung như: tên gọi Đề án, vấn đề quy hoạch và lộ trình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính ... để xây dựng Đề án.

- Trong các ngày từ ngày 21 - 27/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành như: Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chi phí thực hiện công việc của thừa phát lại và chế độ tài chính của văn phòng thừa phát lại; Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số việc của thừa phát lại và văn phòng thừa phát lại; Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp.

  II. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến 24/9/2009 theo lời mời của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, Đoàn đại biểu Cơ quan Tổng Chưởng lý, Tòa án tối cao Vương quốc Căm-pu-chia do Ngài Chhuon Chantha, Phó Tổng Chưởng lý dẫn đầu đã có buổi chào xã giao Lãnh đạo Bộ Tư pháp vào ngày 21/9/2009 tại Trụ sở Bộ Tư pháp. Tại buổi tiếp xã giao, hai bên đánh giá cao và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp trong thời gian tới.

  IV. Các hoạt động khác

- Ngày 25/9/2009, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương và cán bộ của các tổ chức pháp chế Bộ, ngành. Hội nghị tập trung vào một số nội dung sơ bản như: sự cần thiết ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật, bố cục, các nội dung cơ bản và tổ chức thực hiện các quy định của Luật.

- Ngày 24/9/2009, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉnh lý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thành lập Trường trung cấp luật Buôn Ma thuột.

- Ngày 24/9/2009, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự và một số đơn vị thuộc Bộ về Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề về Thi hành án dân sự. Dự kiến Hội nghị Giao ban trực tuyến sẽ được tổ chức trong tháng 10/2009 tại 5 điểm cầu (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ).

IV. Các đề án, văn bản do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo đã được ban hành trong tuần

- Ngày 22/9/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Ngày 23/9/2009, Thủ trướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1532/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp.