Một số thông tin nổi bật về hoạt động của Bộ Tư pháp trong thời gian từ ngày 05/10/2009 đến ngày 11/10/2009

12/10/2009

I. Xây dựng đề án văn bản

1. Ngày 05/10/2009, Bộ Tư pháp có buổi làm việc với đại diện Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính về kế hoạch xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành về cơ bản đã thống nhất về các nội dung của dự thảo Chương trình và dự kiến việc tổ chức thực hiện Chương trình sẽ được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ nay đến cuối năm 2011 và giai đoạn 2 từ năm 2012 trở đi. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ đề xuất thành lập Ban điều hành để triển khai các hoạt động của Chương trình sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Trong hai ngày 6 và 7/10/2009, Bộ Tư pháp tổ chức Toạ đàm góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm. Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh của Nghị định; đối tượng đăng ký, thời hạn có hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm; thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm; việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển và cơ quan có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương...

3. Trong tuần qua (từ ngày 05/10 - 11/10/2009), Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành như: Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật; Dự thảo văn bản sửa đổi, thay thế một số nội dung của Quyết định 572 về chế độ kế toán nghiệp vụ THADS; Thông tư thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư và Nghị định hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật luật sư; Đề án đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Cơ sở Học viện Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

II. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật

Ngày 5/10/2009, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tiếp thân mật Đoàn chuyên gia của Hội đồng Công chứng tối cao Pháp do ông Olivier GOUSSARD, phụ trách hợp tác với Việt Nam, làm Trưởng Đoàn. Tại buổi gặp mặt, hai Bên đã điểm lại tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác năm 2009 trong khuôn khổ Phụ lục đã được ký kết tháng 3/2009 giữa Bộ Tư pháp và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp và mong muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong thời gian tới.

III. Các hoạt động khác

1. Ngày 05/10/2009, Bộ Tư pháp đã đăng tải biểu mẫu số 3, 3a, 3b về rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và các hướng dẫn điền biểu mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Theo đó tất cả các cá nhân, tổ chức đều có thể tham gia hoạt động rà soát thủ tục hành chính và đưa ra những ý kiến về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc sự quản lý của Bộ Tư pháp.

2. Ngày 05/10/2009, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Số tiền quyên góp được, Bộ Tư pháp dự kiến sẽ dành một phần để ủng hộ đồng bào lũ lụt thông qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một phần để giúp đỡ các cán bộ, công chức đang công tác trong ngành Tư pháp bị thiệt hại tại các tỉnh trên.