Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

02/11/2015
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên (Chương trình hợp tác Việt Nam – Unicef), trong các ngày 02-03/11/2015, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị tập huấn gồm các đại biểu là đại diện của các cơ quan: Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; Công an thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện UBND, Công an, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội một số quận/huyện và đại diện UBND cấp xã, Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã một số xã/phường/thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật -Bộ Tư pháp đã đến phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.
 

Hội nghị  tập trung cung cấp, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề chung về xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật; Xử phạt vi phạm hành chính với người chưa thành niên vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, tổ chức thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng của Tòa án nhân dân; Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

 

 

 

 

Qua các chuyên đề tập huấn tại Hội nghị được giảng viên là các chuyên gia pháp luật về hành chính có nhiều năm kinh nghiệm, đã tham gia xây dựng Luật XLVPHC trực tiếp thuyết trình, các học viên đều cho rằng, các giảng viên đã cung cấp được nhiều kiến thức, thông tin pháp luật chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn trong áp dụng, thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói riêng, những vấn đề cần lưu ý trong khi thi hành công vụ của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Đây chính là các kiến thức chung và các kiến thức chuyên sâu cụ thể, hết sức thiết thực, cần thiết về pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi luật pháp XLVPHC tại địa phương hiện nay.

 

Qua trao đổi, thảo luận tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đều cho rằng, để kịp thời, tiếp tục giúp các địa phương giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi Luật XLVPHC và các văn bản quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp cần tiếp tục chú trọng việc tăng cường công tác tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tập trung vào những nội dung, vấn đề cụ thể, thiết thực góp phần tháo gỡ khó khăn, lúng túng trong thực tế áp dụng hoặc thực hiện chưa bài bản, chưa thống nhất… nhằm nâng cao một bước cơ bản về nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về XLVPHC đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật cho đội ngũ công chức làm công tác này và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật ngày càng hiệu quả hơn trong đời sống xã hội./.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật