Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực XLVPHC ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên từ năm 2014 đến nay

26/10/2015
Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Ðây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính nên ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật đến các tầng lớp nhân dân, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính, hạn chế được nhiều sai sót, nhất là ở cơ sở.
 

Từ năm 2014 đến nay, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành 10 quyết định xử phạt trên các lĩnh vực, với số tiền phạt là 117 triệu đồng; trong đó đã thi hành 10 quyết định xử phạt, đạt tỷ lệ 100%

Các cơ quan ban ngành cấp huyện, người có thẩm quyền đã tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính  3.933 vụ việc, với 4.165 đối tượng, số tiền nộp phạt là 654.544.000đ. Trong đó đã thi hành xong 3.919 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,6% (Trong năm 2014 có 14 quyết định chưa được thi hành ở lĩnh vực thuế). Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn đã ra 1.285 quyết định xử phạt, với 1.458 đối tượng, số tiền nộp phạt là 580.465.000 đồng, 100% các quyết định đã được thi hành có 06 trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Những hành vi vi phạm hành chính chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, buôn bán hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa, niêm yết giá, kinh doanh ngành nghề không đủ điều kiện về an ninh trật tự, thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh doanh, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm… Đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh niên, người dân nông thôn, các hộ kinh doanh cá thể do nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật còn hạn chế dẫn đến việc vi phạm pháp luật hành chính

Việc xử phạt và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính nhìn chung đã đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự của chính quyền địa phương, nhận được sự đồng tình của cộng đồng, quần chúng nhân dân và của chính đối tượng vi phạm và thân nhân của họ.

Phòng Tư pháp huyện Phú Bình có trách nhiệm giúp UBND huyện trong việc quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, hàng năm đều ban hành kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, qua đó giúp UBND huyện thực hiện tốt hơn vai trò quản lý nhà nước ở địa phương, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo pháp chế.

Trần Nội