Kiểm tra công tác THPL về xử lý VPHC trong lĩnh vực y tế và xây dựng trên địa bàn tỉnh

23/10/2015
Kiểm tra công tác THPL về xử lý VPHC trong lĩnh vực y tế và xây dựng trên địa bàn tỉnh
Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực y tế và xây dựng tại 02 huyện: Yên Thế, Hiệp Hòa và 02 Sở: Y tế, Xây dựng.
 

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung: Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến XLVPHC; công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điiều kiện khác bảo đảm cho việc theo dõi thi hành pháp luật; việc áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về XLVPHC trong lĩnh vực y tế, xây dựng    

Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần đã nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc thi hành pháp luật về XLVPHC đối với việc đảm bảo, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước. Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật cho phù hợp.

Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra tại các địa phương, đơn vị trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 21/10/2015.

 

Nguyễn Thị Hiên