Họp tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định quy định XPVPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

30/10/2015
Họp tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định quy định XPVPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
Thực hiện Quyết định số 910/QĐ-BTP ngày 12/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, chiều ngày 29/10/2015, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC & TDTHPL) đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo. Đây là dự thảo Nghị định được xây dựng, trình Chính phủ xem xét ban hành để thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.

Cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC & TDTHPL, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì. Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định bao gồm đại diện các cơ quan hữu quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Hiệp hội vận tải Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) và một số chuyên gia pháp lý cùng tham dự cuộc họp.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp tư vấn thẩm định đã tập trung vào các vấn đề: sự cần thiết của việc ban hành Nghị định; sự phù hợp của dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng; về tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định trong hệ thống pháp luật hiện hành; tính khả thi của các quy định trong dự thảo Nghị định; tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và kỹ thật soạn thảo văn bản.

Đa số ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị định, đồng thời, cũng có nhiều ý kiến góp ý cụ thể về nội dung dự thảo Nghị định, đặc biệt là 04 vấn đề hiện vẫn còn có ý kiến khác nhau, bao gồm: bổ sung quy định xử phạt hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô tham gia giao thông; bổ sung quy định xử phạt hành vi không thắt dây an toàn đối với người được chở trên xe ô tô ngồi tại vị trí có trang bị dây an toàn; bổ sung thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa đối với hành vi “xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông của xe” tại khu vực các cảng; bổ sung quy định cho phép sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (cân kiểm tra tải trọng xe, hệ thống camera...) do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông cung cấp để làm căn cứ xử phạt.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp, một số ý kiến cho rằng nhiều hành vi vi phạm hành chính quy định tại dự thảo hiện đang có sự chồng chéo, trùng lặp với các hành vi vi phạm quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Bộ Luật Hình sự, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP.... Bên cạnh đó, một số quy định liên quan đến phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền xử phạt, hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả cũng được nhiều đại biểu tham dự cuộc họp tham gia ý kiến.  

Phát biểu kết luận cuộc họp tư vấn thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đã tóm tắt và nêu ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về các nội dung đã phát biểu tại cuộc họp, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến góp ý về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định, nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản trước khi trình Chính phủ. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Cục QLXLVPHC & TDTHPL sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký ban hành./.

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật