Lào Cai: Kết quả đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III

19/08/2010
Thực hiện Kế hoạch số 583/KH-BTP ngày 10/3/2010 của Bộ Tư pháp v/v phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III, Cục THADS tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ, công chức trong toàn ngành tham gia hưởng ứng tích cực đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và chỉ tiêu cụ thể như: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chỉ tiêu thi hành xong hoàn toàn về việc và giá trị trên tổng số việc có điều kiện thi hành, giảm án tồn đọng, phấn đấu bằng hoặc vượt chỉ tiêu đã được giao; kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Đợt thi đua đặc biệt được tổ chức từ ngày 15/3/2010 đến 20/7/2010 đã được các đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tổng kết đợt thi đua đã đạt được những kết quả như sau:

Về công tác chuyên môn: Hầu hết các đơn vị trong tỉnh đều đạt kết quả khả quan về chỉ tiêu thi hành việc và tiền, trong đó nổi bật có một số đơn vị đạt thành tích cao như: Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên, Si Ma Cai.... Tỷ lệ giảm án tồn đọng cũng được nhiều đơn vị  quyết tâm giải quyết triệt để và tạo được những con số ấn tượng như: Chi cục THADS Bảo Thắng giảm 14%, Bát Xát 12%, Bắc Hà 7%, Bảo Yên 8%....

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong đợt thi đua đặc biệt toàn tỉnh Lào Cai không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

Về kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: Thực hiện Luật THADS, Nghị định số 74 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp về công tác tổ chức bộ máy. Tính đến thời điểm ngày 20/7/2010 công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan THADS tỉnh Lào Cai về cơ bản đã được kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị thế mới, số công chức toàn ngành hiện có 97 biên chế (Cục THADS tỉnh 20 biên chế, Chi cục THADS cấp huyện 77 biên chế), 34 Chấp hành viên, 13 Thẩm tra viên, 50 Chuyên viên và công chức khác. Về trình độ: 01 Thạc sĩ Luật, 63 Cử nhân Luật, 4 Cử nhân khác, 8 Trung cấp Luật, 19 Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành khác. Về lý luận chính trị: 7 Cao cấp.

Sau khi xem xét, đối chiếu với chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp phát động, Cục THADS tỉnh Lào Cai đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 02 tập thể là Chi cục THADS huyện Bảo Thắng và Bắc Hà đã có thành tích cao trong đợt thi đua.

Tạ Thị Lan Anh - Cục THADS tỉnh Lào Cai