Ngành Tư pháp Vĩnh Phúc tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả

11/08/2010
Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam, cán bộ, công chức ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đang miệt mài lao động, sáng tạo, đổi mới để có những thành tích xuất sắc kỷ niệm ngày lễ trọng đại này.

Mỗi cán bộ là một mắt xích

Với phương châm mỗi cán bộ là một mắt xích, cả hệ thống là một cỗ máy hoàn thiện, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đã đạt được những thành quả thiết thực, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010, trong đó xác định rõ phương hướng nhiệm vụ là: Triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, theo dõi, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL; đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động tư pháp; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được đặc biệt quan tâm, chú trọng nhằm thực hiện chủ trương trong năm 2010 mà Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã xác định là "Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, chủ động khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững". Sở đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Tham mưu với HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Nghị quyết về hỗ trợ đầu tư hạ tầng, y tế, nhà văn hoá trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đã tham mưu để HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010-2015; Giúp UBND tỉnh báo cáo công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL năm 2009, báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2009, báo cáo tình hình triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

Sở Tư pháp đã tham gia vào 16 dự án Luật, Nghị định của Trung ương (tăng 38 % so với cùng kỳ năm 2009) như Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Thuế nhà đất, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các Tổ chức Tín dụng, Thông tư hướng dẫn về tập sự hành nghề Luật sư, đặc biệt Sở đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tốt việc lấy ý kiến vào dự án Luật Trọng tài Thương mại; tham gia vào 14 văn bản, thẩm định 33 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được duy trì chỉ đạo thực hiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Xây dựng kế hoạch tổng thể xuất bản Bản tin Tư pháp, chuyên mục đĩa CD và chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; xuất bản 04 số Bản tin, trong đó có 01 số chuyên đề phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần và 01 số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Tư pháp Việt Nam; xây dựng 18 chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; xuất bản cuốn Sổ tay công tác hoà giải cơ sở với số lượng 3000 cuốn; xây dựng và phát hành 04 chuyên mục đĩa CD với số lượng 4741 đĩa phát cho các đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh tuyên truyền về Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hoá, cấm buôn bán, tàng trữ chất nổ, pháo, an toàn giao thông đường bộ...

Công tác Hành chính Tư pháp từ tỉnh tới cơ sở được duy trì thực hiện tốt, trong đó tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Một cửa liên thông” trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp. Công tác Bổ trợ Tư pháp như hoạt động công chứng, hoạt động giám định tư pháp, Luật sư được quan tâm thực hiện. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng ngành và một số nhiệm vụ khác cũng được quan tâm triệt để. Đặc biệt Sở đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2013, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, yêu nước ngành giai đoạn 2005-2010 và phục vụ các tổ chức Đảng tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ Đảng, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng và quản lý điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng cơ quan, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thành tựu là bệ phóng

Năm 2010 là dấu mốc tròn 65 năm tuổi đời của ngành Tư pháp Việt Nam. Ngay từ đầu năm, cán bộ ngành Tư pháp đã nỗ lực không ngừng để có những thành tựu cao nhất chào mừng thành lập ngành. Những thành tựu đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm nay là rất đáng tự hào. Công tác tham mưu, chỉ đạo cơ bản được thực hiện kịp thời, thống nhất từ tỉnh tới cơ sở. Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng, đặc biệt là Chỉ thị của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; Nghị quyết của HĐND tỉnh về PBGDPL giai đoạn 2010-2015. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPP tiếp tục được quan tâm chỉ đạo vì vậy chất lượng các dự thảo văn bản tiếp tục được tăng cường, tạo được sự phối hợp, tham gia tích cực của các ngành, các cấp; công tác PBGDPL được duy trì đem lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Các đối tượng tuyên truyền đã được mở rộng đến các vùng dân tộc, vùng đồng bào hẻo lánh. Tỷ lệ hoà giải thành không ngừng được nâng lên góp phần hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân; việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ngày càng được quan tâm…

Trong giai đoạn cuối năm, cán bộ ngành Tư pháp đang nỗ lực tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. Những thành tựu đã đạt được sẽ là bệ phóng để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về PBGDPL giai đoạn 2010 - 2015. Bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ để triển khai một số lĩnh vực công tác mới như theo dõi thi hành văn bản QPPL, bồi thường nhà nước, quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Trình Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tiếp tục tham mưu, trình phê duyệt Đề án kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp (Luật sư, công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý), PBGDPL. Sửa đổi các Quy chế làm việc…

Tô Liên - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc