Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
2111/QĐ-BTP 14/10/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020
9275-CV/BTGTW 31/08/2020 Công văn Ban Tuyên giáo Trung ương Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
71/TB-BTP 25/09/2020 Thông báo Bộ Tư pháp Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp ngày 18/8/2017
2462/BTP-BCĐ 09/07/2020 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp pháp Việt Nam
832/QĐ-BCĐ 13/04/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1139/QĐ-BCĐ 18/05/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1380/QĐ-BCĐ 10/06/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1385/QĐ-BCĐ.TBND 11/06/2020 Quyết định Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1450/QĐ-BCĐ.TBTC 19/06/2020 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tổ chức thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
1740/BTP-TĐKT 14/05/2020 Công văn Bộ Tư pháp Hướng dẫn bình xét, công nhận, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 đối với tập thể Sở Tư pháp