THÔNG TIN VĂN BẢN
Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Số/ký hiệu 832/QĐ-BCĐ Ngày ban hành 13/04/2020
Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Thanh Tịnh
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Trích yếu Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)
Tệp đính kèm