Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
1359/QĐ-BTP 22/07/2015 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định phê duyệt kết quả cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)
2601/TB-BTP 20/07/2015 Thông báo Bộ Tư pháp Thông báo kết quả Cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9/11)
1333/QĐ-BTP 16/07/2015 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo sách về Ngành Tư pháp
2265/BTP-BCĐ 29/06/2015 Công văn Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Công văn về việc tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao Ngành Tư pháp tháng 8/2015
923/QĐ-BTP 18/05/2015 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và các Tiểu ban
914/QĐ-BTP 12/05/2015 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi văn nghệ khối Bộ Tư pháp
1564/BCĐ-TBTC 11/05/2015 Công văn Tiểu ban tổ chức - Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Thời gian, địa điểm, chương trình Hội thi văn nghệ và Hội thao khối Bộ Tư pháp
1512/KH-TBTC 08/05/2015 Kế hoạch Tiểu ban tổ chức - Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao khối Bộ Tư pháp
1064/KH-BTP 06/04/2015 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức trình diễn ca khúc về ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
1079/BTP-BCĐ 07/04/2015 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc tham gia Hội trại “Về nguồn” tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam