Tư pháp Vũ Thư - Thái Bình: Lập thành tích chào mừng  ngày thành lập ngành

10/08/2010
Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2010), hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Sở Tư pháp, UBND tỉnh, UBND huyện phát động, ngay từ đầu năm phòng Tư pháp huyện Vũ Thư đã phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và ngày thành lập ngành.

Căn cứ vào nội dung, chương trình thi đua của Sở Tư pháp, phòng Tư pháp Vũ Thư đã ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua với các đơn vị trong ngành. Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, Phòng tổ chức phát động đối với cán bộ, công chức Tư pháp huyện, xã. Nhận thức được nhiệm vụ chung của ngành, mỗi cán bộ công chức Tư pháp huyện Vũ Thư đã chủ động nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả thể hiện trên một số mặt công tác chủ yếu như: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản; Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực; Công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2010, tư pháp Vũ Thư tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu công tác Tư pháp cấp huyện nhiều năm liền.

Liễu Lập - Sở Tư pháp Thái Bình