Sở Tư pháp Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam

23/07/2010
Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, của dân tộc, chính vì vậy ngay từ đầu năm 2010, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2010). 

Qua hơn 06 tháng triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn và phong trào thi đua, cho đến hết tháng 7 năm 2010, ngành Tư pháp Thái Nguyên về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đặt ra với một số kết quả cụ thể như sau:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được thực hiện nề nếp, đã phối hợp với các ngành và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2010 trình Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành; chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị quyết đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến xây dựng 33 dự thảo băn bản quy phạm pháp luật (cấp tỉnh 10 văn bản, cấp huyện 23 văn bản); tổ chức thẩm định 36 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (cấp tỉnh 14 văn bản, cấp huyện 23 văn bản); Từ ngày 01/01/2010 đã thành lập Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, 06 tháng đầu năm Sở đã tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại 01 huyện và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại 02 ngành, Sở Tư pháp và các Phòng Tư pháp cấp huyện đã tiến hành kiểm tra và tự kiểm tra 822 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác hành chính Tư pháp - Bổ trợ tư pháp được triển khai trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, toàn tỉnh đã thực hiện 91.996 việc công chứng, chứng thực thu ngân sách gần 503 triệu đồng; đã thực hiện 39 việc về đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc cấp tỉnh, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 126 trường hợp; các xã, phường, thị trấn đã tổ chức đăng ký khai sinh cho 2.829 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 1529 cặp vợ, chồng, đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 23 trường hợp; đã tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập 02 văn phòng công chứng; tiếp tục chỉ đạo, quản lý, kiểm tra hoạt động của Đoàn Luật sư và các Văn phòng Luật sư (toàn tỉnh hiện có 15 văn phòng Luật sư với 25 Luật sư); trong 06 tháng đầu năm Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp đã ký kết 20 hợp đồng có giá trị trên 6,3 tỷ đồng, tổ chức 09 phiên bán đấu giá tài sản với tổng số tiền trên 621 triệu đồng; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được duy trì trên các mặt hoạt động trong đó tập trung vào việc tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ cấp tỉnh đến cấp xã trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn (đến nay 180/180 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã), tổ chức triển khai thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ: duy trì đều đặn chuyên mục “Giái đáp - phổ biến pháp luật” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (01số/tuần) và trên Báo Thái Nguyên (02kỳ/tháng); xuất bản thường kỳ cuốn tài liệu “Thông tin văn bản pháp luật”(03 tháng/số với số lượng 2.200cuốn), phát hành 14.000 Tờ gấp “Hỏi - Đáp pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Quốc tịch, Luật Lý lịch tư pháp; thực hiện trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu, đặc biệt Sở đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp đoàn kiểm tra thực hiện Đề án 4 Chương trình 212 do đồng chí Nguyễn Thuý Hiền - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 6/2010; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện 550 việc trong đó tổ chức 16 chuyến trợ giúp pháp lý lưu động, thuê Luật sự bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đương sự được 17 vụ việc.

Ngoài ra các mặt công tác khác đều được duy trì thực hiện tốt: công tác tổ chức xây dựng ngành tiếp tục được củng cố từ cấp tỉnh đến cấp xã, công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, công tác thanh tra - kiểm tra được thực hiện thường xuyên…

Trong thời gian tới, ngành xác định cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác, đẩy mạnh các hoạt động mang tính trọng tâm, trọng điểm, duy trì tốt các nhiệm vụ mang tính thường xuyên, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, tiếp tục thi đua lập thành tích trên các mặt công tác chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2010)./.

Nguyễn Huy Hoàng - Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên