Sở Tư pháp Hà Tĩnh chuẩn bị kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

19/08/2010
Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam  (28/8/1945 - 28/8/2010); chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan cấp tỉnh, chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngay từ Quý I năm 2010, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và 12 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.

Phong trào đã được cán bộ, công chức trong toàn Ngành nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều lĩnh vực công tác của ngành đã thu được những kết quả to lớn phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt để chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII sắp tới, Sở Tư pháp cũng đã thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức chuẩn bị một cách chu đáo. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 25/8/2010, buổi sáng tổ chức mít tinh, với sự tham dự của các Lão thành của Ngành, lãnh đạo các cấp, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, cũng như toàn thể cán bộ công chức của Sở Tư pháp tại Hội trường UBND tỉnh; buổi tối cùng ngày sẽ tổ chức Dạ hội tại khuôn viên của Sở. Đoàn Thanh niên của Sở đang tích cực ôn luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong đêm Dạ hội. Đây là dịp để ôn lại truyền thống 65 năm vẻ vang của Ngành, đồng thời động viên cán bộ công chức trong ngành tự hào vững bước trên con đường đổi mới./. 

Hạnh Lý