Thái Nguyên: Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ I giai đoạn 2011–2014

14/02/2015
Thái Nguyên: Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ I giai đoạn 2011–2014
Sáng 13/02/2015, Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ I giai đoạn 2010-2014 của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Dương Văn Quyết – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, đại diện các Phòng, Chi cục THADS và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS thuộc tỉnh tham dự Hội nghị.

Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ I giai đoạn 2010-2014 là sự kiện quan trọng được tổ chức nhằm đánh giá, nhìn nhận và khẳng định những việc đã làm được trong giai đoạn 2010-2014, đồng thời đề ra mục tiêu phương hướng và biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn thời gian tới.

Tại Hội nghị, Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2014, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới được thông qua. Giai đoạn 2010-2014, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành trong tỉnh, với quyết tâm đổi mới, với sự quyết liệt, sát thực tiễn, sự năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan THADS thuộc tỉnh đã cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

 

 

Hàng năm Cục THADS tỉnh phát động phong trào thi đua với các chủ để và chia thành các đợt nhằm động viên, khuyến khích tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã góp phần đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Ngành. Qua phong trào thi đua ở cơ sở đã bình chọn các điển hình tiến tiến; tổ chức tốt công tác truyền thông để nhân rộng trong toàn đơn vị học tập.

 

 

Về công tác khen thưởng trong 05 năm đã đạt được: 01 tập thể, 03 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 03 tập thể, 07 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp; 25 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 63 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 05 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; 09 tập thể và 41 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 16 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp; 144 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 515 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến... Ngoài ra, có 01 tập thể của khối cơ quan thi hành án dân sự Thái Nguyên được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Tổng kết 05 năm giai đoạn 2010-2014, Cục THADS tỉnh đã bình xét 02 tập thể và 06 cá nhân công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở và đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình tiên tiến cấp Ngành.

Tại Hội nghị đồng chí Dương Văn Quyết, Cục trưởng cục THADS tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2015, trên cơ sở đó, các phòng, các Chi cục THADS cấp huyện thuộc Cục đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và trao thưởng các tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng năm 2014.

Nguyễn Ngọc Anh, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên