Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp lần thứ III

14/07/2010
Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp, ngày 12/7/2010, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp lần thứ III. Tới dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Trong 5 năm qua ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức, phát động, duy trì và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã được kế hoạch hoá và triển khai tương đối đồng bộ với những hình thức, biện pháp tổ chức thi đua đa dạng, phong phú. Từ năm 2005 đến năm 2010, Hội đồng thi đua - khen thưởng thuộc ngành Tư pháp tỉnh luôn cụ thể hoá các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, lĩnh vực công tác. Hướng dẫn các đơn vị triển khai đăng ký thi đua, phát động, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng đơn vị. Theo đó, 100% các đơn vị thuộc ngành Tư pháp tỉnh đều hưởng ứng các phong trào phát động và đăng ký giao ước thi đua. Bên cạnh việc đăng ký thi đua theo tổ chức ngành Tư pháp, các Phòng Tư pháp cấp huyện đã thực hiện đăng ký thi đua theo tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Phong trào thi đua ở từng đơn vị đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, gắn thi đua với việc củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan, đơn vị ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp (đặc biệt là đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở) tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu về kỷ cương, kỷ luật công vụ; thực hiện tốt các nội quy, quy chế của đơn vị, tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Do vậy, phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai trong những năm qua đã diễn ra tương đối đồng bộ trên các lĩnh vực công tác và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, làm cho phong trào thi đua có những nét mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, làm khởi sắc hơn các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh. Kết thúc đợt thi đua, Sở Tư pháp đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 06 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành và phong trào thi đua toàn quốc, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2015 với khẩu hiệu thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Gia Lai đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm”. Phong trào thi đua là động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Gia Lai tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trần Đức Thú - Sở Tư pháp Gia Lai