Vụ Hành chính tư pháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (2005 - 2010)

10/06/2010
Ngày 27/5/2010, Vụ Hành chính tư pháp tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm báo cáo, đánh giá công tác thi đua khen thưởng của Vụ trong 5 năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác để trình Hội đồng thi đua khen thưởng ngành xét trình Bộ trưởng khen thưởng.
 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Đinh Trung Tụng - Thứ Trưởng Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ Thông tin cùng tập thể cán bộ công chức Vụ Hành chính tư pháp.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Vụ Hành chính tư pháp báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2005 - 2010, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 - 2015 và nghe tập thể, cá nhân báo cáo điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2005 - 2010.

Trong những năm qua, tập thể, cán bộ Vụ luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật:

- Tham gia xây dựng, soạn thảo trình Quốc hội ban hành mới 02 đạo luật (năm 2007 - Luật Công chứng và năm 2009 - Luật Lý lịch tư pháp); chuẩn bị dự thảo Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008; soạn thảo tổng số 13 văn bản văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (bao gồm: 05 Nghị định, 03 Thông tư, 02 Thông tư liên tịch và 03 Quyết định thuộc các lĩnh vực Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Quốc tịch, Chứng thực).

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xây dựng bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Vụ (tổng số 107 thủ tục, tiết kiệm hơn 2.300 tỷ đồng).

- Hoạt động của Chi bộ và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) trong những năm qua cũng có nhiều tiến bộ, chủ động hơn trong việc giáo dục, động viên cán bộ, công chức hưởng ứng tham gia phong trào thi đua do Bộ và đơn vị phát động, liên tục trong nhiều năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và tổ chức công đoàn suất sắc.

Với tinh thần thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, Vụ đã được tặng: Cờ thi đua của ngành Tư pháp (năm 2006), Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2007); Cờ thi đua của ngành Tư pháp (năm 2009) và nhiều danh hiệu cá nhân khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng thay mặt lãnh đạo Bộ biểu dương tinh thần phấn đấu thi đua của toàn thể cán bộ công chức của Vụ, đánh giá cao thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nhắc nhở lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức trong Vụ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, phát động, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa phong trào thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2010 - 2015.

Vũ Ngọc Anh