Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2009

27/05/2010
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2009
Hôm qua (24/5), Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến ngành THADS giai đoạn 2006 - 2009 để bàn phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác tổ chức và nhân sự, trong 5 năm qua (2006 - 2009), toàn ngành THADS tỉnh đã thi hành xong 23.339 vụ việc, với tổng giá trị tiền và hiện vật đạt 240.776.201.000 đồng, đạt 76,94% so với kế hoạch. Công tác giải quyết khiếu nại; công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục trong hoạt động THA… cũng được lãnh đạo Cục THADS tỉnh Khánh Hòa hết sức quan tâm.

Kết thúc Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2009, có 3 tập thể và 6 cá nhân được tặng Giấy khen điển hình tiên tiến trong công tác THADS.

Hoài Phong