Sở Tư pháp Sơn La: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

27/05/2010
Sở Tư pháp Sơn La: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến
Thực hiện chương trình công tác của ngành Tư pháp, ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, ngày 20/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ II của ngành Tư pháp.
 

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra cách thức, giải pháp tổ chức thực hiện, định hướng trong gian tới để có những bước phát triển cao hơn, kịp thời phục vụ nghiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Duyên, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, đồng chí Hoàng Văn Chất - Phó Bí thư thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Tỉnh uỷ Sơn La, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND... cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp 5 năm qua.

Hội nghị đã nghe phát biểu tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của Ngành Tư pháp; thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua 5 năm (2005 - 2019), phương hướng công tác thi đua 5 năm (2010 - 2015); phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 của Ngành. Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Duyên và đồng chí Hoàng Văn Chất, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thường trực Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp đối với phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp nói riêng và công tác Tư pháp nói chung. Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng thưởng Giấy khen cho 15 tập thể và 19 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp 5 năm qua.

Bùi Huy Toàn, Sở Tư pháp Sơn La