Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Nghệ An

27/05/2010
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, ngày 21/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2010.
 

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thảnh - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp; đồng chí Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành trong khối nội chính và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tổng kết đánh giá công tác, thi đua khen thưởng (TĐKT) giai đoạn 2006 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ 2011 - 2015. Theo đó, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của ngành Tư pháp đã đạt được kết qủa đó là có 3 tập thể lao động xuất sắc được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 158 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; 300 tập thể và cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp; Hội nghị được nghe Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên; trên cơ sở ý kiến phát biểu định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác TĐKT trong thời gian tới của Bộ Tư pháp. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Thái Văn Hằng đã phát biểu chúc mừng & ghi nhận những thành tích kết quả công tác TĐKT trong thời gian qua của ngành Tư pháp tỉnh. Đồng thời giao nhiệm vụ cho ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, đổi mới các hình thức TĐKT thiết thực tránh hình thức; cần nhân rộng các điển hình tiên tiến và chú ý nâng cao chất lượng công tác cán bộ toàn ngành.

Hội nghị đã trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Sở Tư pháp và giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 22 tập thể và 27 cá nhân của tư pháp các cấp đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp giai đoạn 2006 - 2010; Đại hội đã suy tôn và bầu đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh là phòng xây dựng & kiểm tra văn bản và đ/c Nguyễn Thanh Bình (Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp). Đề nghị Bộ Tư pháp xét khen thưởng và cử tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần III là Trung tâm TGP và đ/c Đoàn Thanh Bình, Trưởng phòng Tư pháp huyện Nghi Lộc./

Nguyễn Quế Anh