Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2005 - 2009 và biểu dương điển hình tiên tiến

10/06/2010
Sở Tư pháp Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2005 - 2009 và biểu dương điển hình tiên tiến
Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III, Đại hội thi đua tỉnh lần thứ III, ngày 10/6/2010, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2005 - 2009 và biểu dương điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Duyên, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp; các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng TĐKT tỉnh, lãnh đạo các cơ quan trong Khối Nội chính tỉnh; Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thành phố; đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, các tổ chức Giám định tư pháp, tổ chức Pháp chế Sở, ngành; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành Tư pháp Bắc Giang và toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua của ngành Tư pháp tỉnh đã có nhiều khởi sắc, được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát sao, kịp thời, đồng bộ với nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào nhiệm vụ, kế hoạch công tác của ngành; do đó chất lượng, hiệu quả của phong trào đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ so với trước, qua đó đã thu hút được đông đảo tập thể, cá nhân trong ngành tích cực tham gia, hưởng ứng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác của ngành, là tiền đề cho việc thực hiện phong trào thi đua những năm tiếp theo. Các phong trào thi đua được cụ thể hoá vào các chương trình, kế hoạch công tác, đề ra những biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới. Qua các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực, nội dung công tác có chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện như:  Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý, công tác hành chính tư pháp,... Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2008 Sở Tư pháp tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2005, 2009 được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc; các năm 2006 - 2009 đều được Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua, biểu dương khen thưởng các hình thức khác nhau của các cấp.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng thưởng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp 5 năm qua, đồng thời lựa chọn, giới thiệu 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III, Đại hội thi đua tỉnh Bắc Giang lần thứ III ./.


Hoàng Giang - Sở Tư pháp Bắc Giang