Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh lần thứ II

04/08/2010
Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh lần thứ II
Sáng ngày 28/7/2010, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh lần thứ II.

Trong 5 năm (2005-2009), nhiều phong trào thi đua được phát động với những hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; nội dung thi đua thiết thực nhằm mục tiêu động viên cán bộ, công chức ra sức lao động, học tập, đoàn kết và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị góp phần xây dựng ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh. Các phong trào thi đua được phát động như: thi đua trong toàn ngành Tư pháp năm 2006, 2007, 2008 với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai ra sức thi đua, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, hết lòng phục vụ nhân dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm khơi dậy nội lực, phát huy cao độ tính tích cực, năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức; các đợt Thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng, sinh nhật Bác và ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam; Thi đua trong toàn ngành Tư pháp năm 2009 với khẩu hiệu “Cán bộ Tư pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chào mừng 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp; Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước các cấp và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã mang lại những kết quả thiết thực.

Tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2005-2009, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã thẩm định 579 văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức góp ý 377 dự thảo văn bản pháp luật, kiểm tra 752 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện ban hành, tự kiểm tra 248 văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện và kịp thời báo cáo kiến nghị với UBND tỉnh kiểm tra và xử lý 55 Quyết định vi phạm Nghị định số 135/2003/NĐ-CP và tổ chức thực hiện Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh về việc kiện toàn, thành lập tổ chức pháp chế tại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhà nước, đến nay đội ngũ làm công tác pháp chế của tỉnh có 57 cán bộ, công chức; tổ chức tuyên truyền pháp luật tổng cộng 437 đợt với 84.114 lượt người tham dự; Phòng Tư pháp cấp huyện phối hợp với các ngành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 30.000 đợt, với hơn 5 triệu lượt người tham dự; Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 5.398 việc về hộ tịch có yếu tố nước ngoài; cấp 17.152 phiếu lý lịch tư pháp; UBND cấp xã thực hiện cấp 86.000 giấy chứng nhận kết hôn, 190.000 giấy khai sinh và 38.000 giấy chứng tử. Trong năm 2009, đã phát triển mạng lưới 15 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn với 23 công chứng viên, các Phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh thu phí công chứng đạt 16 tỷ 200 triệu đồng. Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã đã thực hiện chứng thực sao y 2.555.000 trường hợp và chứng thực 88.000 giao dịch, hợp đồng, thu lệ phí đạt 8 tỷ 700 triệu đồng; phát triển 82 tổ chức hành nghề luật sư với tổng số 289 luật sư; tổ chức 02 lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư với 254 học viên tham dự; thành lập 10 Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và 40 Câu lạc bộ Pháp lý trên địa bàn tỉnh; tiếp và tư vấn pháp luật cho 5.611 trường hợp, thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động 61.556 lượt người và phát trên 106.500 tờ gấp, tờ bướm pháp luật các loại; tổ chức ký kết 983 hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản với trị giá tài sản bán được qua đấu giá là 207 tỷ đồng, thu phí đấu giá hơn 3 tỷ 500 triệu đồng; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động và quản lý, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho hoạt động của Sở Tư pháp và hoàn thành công tác thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30.

Trong phong trào thi đua, Sở Tư pháp đã 02 lần thực hiện nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 (Khối Nội chính), 01 lần thực hiện nhiệm vụ Trưởng Khu vực thi đua Miền Đông Nam bộ năm 2008 (Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh miền Đông Nam bộ). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị của ngành đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Với kết quả đạt được, đã có nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh khen thưởng. Đặc biệt năm 2006, tập thể Sở Tư pháp được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh và năm 2008 được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp và có nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen... Cũng tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (2006-2010), đã có 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2009) được UBND tỉnh tặng bằng khen. Những thành tích trên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai trong 5 năm qua. 

Lê Xuân Quý