Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2010)

14/05/2010
Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tư pháp lần thứ III, thực hiện văn bản số 635/BTP-TĐKT ngày 12/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, ngày 13/5/2010, Cục THADS tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Lào Cai, các đồng chí lãnh đạo các ngành trong Khối Nội chính tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện, thành phố và các cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn ngành 5 năm qua.

Tại Hội nghị, 08 tập thể và 22 cá nhân đã được Cục trưởng biểu dương khen ngợi về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua và đã lựa chọn 10 cá nhân điển hình tiên tiến tham dự hội nghị điển hình tiên tiến Khối Nội chính tỉnh Lào Cai. Cũng tại hội nghị này đồng chí Cục trưởng cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức ngành Thi hành án tỉnh năm 2010 với khẩu hiệu “Cán bộ Tư pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hanh biểu dương các cá nhân, tập thể đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho toàn ngành Thi hành án trong những năm tới cần phải cố gắng hơn nữa nhân rộng phong trào thi đua, điển hình tiên tiến nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch của ngành đã đề ra trong những năm tiếp theo.


Tạ Thị Lan Anh - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai