Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2010

29/04/2010
Ngày 28/4/2010, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2010. Tham dự Hội nghị gồm Lãnh đạo Cơ quan Đại diện Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện và 46 Chấp hành viên, 02 Thẩm tra viên tỉnh, huyện cùng tham dự.
 

Tại Hội nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương và khen thưởng 04 cá nhân và 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm 2005 - 2010. Qua các báo cáo điển hình tiên tiến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp & Tài vụ, Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại & Tố cáo, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, Châu Thành cho thấy quá trình hình thành phát triển, công tác xây dựng Ngành ngày càng lớn mạnh, chức năng và nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự ngày càng hoàn thiện có các phòng trực thuộc tham mưu cho Lãnh dạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện việc quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động từ tỉnh đến huyện, làm cầu nối trao đổi thông tin hai chiều để truyền đạt các chủ trương chính sách, chỉ đạo nghiệp vụ từ Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đến Chi cục Thi hành án dân sự các huyện và các phòng trực thuộc, tiếp nhận những báo cáo, thỉnh thị và ý kiến phản hồi từ các Chi cục Thi hành án dân sự và phòng về Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh khi có yêu cầu;

Về công tác tổ chức hành chính và tài vụ: Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp và Tài vụ đã tham mưu giúp Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thực hiện công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý tang vật, tài vật; quản lý thu chi thi hành án; quản lý tài sản công; quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản đạt hiệu quả. Công tác xây dựng Kế hoạch và phát động phong trào thi đua khen thưởng hàng năm, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động thi hành án. Qua số liệu báo cáo, khi tiếp nhận công tác tổ chức từ Sở Tư pháp chỉ có 65 hồ sơ cán bộ công chức, qua 05 năm thực hiện tổng số biên chế hiện có là 134/147 công chức có mặt, có 46 Chấp hành viên (06 Chấp hành viên cấp tỉnh, 40 Chấp hành viên cấp huyện); 02 thẩm tra viên, Chỉ số đưa đi đào tạo các lớp nguồn Chấp hành viên, Quản lý nhà nước, Lý luận cao cấp chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nâng cao rõ rệt.

Đặc biệt là qua 05 năm hoạt động, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, huyện đã lần lượt đạt và vượt chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp đề ra: tổng số án các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh đã thụ lý 66.703 việc, đã tổ chức thi hành xong 53.516 việc, Tỷ lệ thi hành xong/số có điều kiện thi hành đạt 92,9%.

Về tiền, tổng số tiền mà các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh thụ lý là 720.371.937.000 đồng, đã tổ chức thi hành xong 459.369.019.000 đồng, tỷ lệ giải quyết xong đạt 89,8%.

Cụ thể như sau:

- Năm 2005: giải quyết xong về việc đạt 93,98%, về giá trị đạt 81,05%.

- Năm 2006: giải quyết xong về việc đạt 96%, về giá trị đạt 84,55%.

- Năm 2007: giải quyết xong về việc đạt 96%, về giá trị đạt 68,56%.

- Năm 2008: giải quyết xong về việc đạt 76,4%, về giá trị đạt 65,16%.

- Năm 2009: giải quyết xong về việc đạt 78,3%, về giá trị đạt 70,51%.

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được củng cố và kiện toàn đi vào hoạt động ổn định. Số lượng đơn thư khiếu nại đã được giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài.

Trong 05 năm qua, có 01 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 của Bộ Tư pháp, đó là Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, có 05 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 08 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 20 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 11 tập thể được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Về cá nhân, có 60 lượt cán bộ công chức được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 21 lượt cán bộ công chức được nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp, 03 lượt cán bộ công chức được nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, và rất nhiều đ/c được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 22 đ/c được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.

Với những thành tích nêu trên chưa phải là nhiều nhưng cũng phần nào đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh.

Ngoài ra, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cán bộ công chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, quỹ tấm lòng vàng, Bảo trợ trẻ em … Đặc biệt là trong 03 năm 2007, 2008, 2009 cán bộ công chức cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã đóng góp thu nhập từ lương xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa có giá trị 60.000.000 đồng cho đối tượng chính sách tại các huyện Cai Lậy, Gò công Đông và huyện Tân Phú Đông.

Thông qua, Hội nghị Điển hình tiên tiến Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh tạo điều kiện để các chấp hành viên có thể giao lưu trao đổi kinh nghiệm với nhau trong quá trình tác nghiệp giữa chấp hành viên và cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc. Từ đó rút ra những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm hạn chế những thiếu xót về mặt thủ tục, lấy giáo dục thuyết phục giữa các đương sự với nhau để giảm việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Từ đó tạo động lực thúc đẩy các tổ chức và cá nhân phấn đấu hơn nữa để đạt và vượt chỉ tiêu thi đua hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, tiến tới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tư pháp, 35 năm ngày giải phóng miền Nam và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Kim Phượng - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang