Hà Tĩnh: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp lần thứ III

13/05/2010
Ngày 12/5/2010, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2006 - 2010. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thảnh - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Thường trực thi đua Khen thưởng tỉnh; các đơn vị trong khối thi đua Nội chính tỉnh; các cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện các tập thể điển hình tiên tiến.
 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010, các kinh nghiệm, sáng kiến điển hình nhất trong phong trào thi đua của cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thảnh đã biểu dương các thành tích mà các cá nhân, tập thể của ngành Tư pháp Hà Tĩnh nói chung, Sở Tư pháp nói riêng đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc phát động thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đổi mới hoạt động thi đua; phải có mục tiêu, chủ đề cụ thể, tạo điều kiện để mọi người đều thi đua, thi đua phải thực, tuyêt đối tránh bệnh thành tích; thi đua phải gắn với việc học tập và làm theo “Tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh"; tranh thủ tối đa mọi nguồn lực của Trung ương, địa phương đối với phong trào thi đua để khen thưởng, động viên tinh thần kịp thời….

Việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015 cũng được tiến hành tại Hội nghị với từng tiêu chí cụ thể./.

Lê Thị Hạnh Lý - Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh