Sở Tư pháp Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2009)

13/05/2010
Ngày 11/5/2010, Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp 05 năm (2005 - 2009). Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; một số sở, ngành, Ban Giám đốc Sở Tư pháp; các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành và các gương điển hình tiên tiến của các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Trong 5 năm qua, Ngành Tư pháp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho HĐND, UBND trong các mặt công tác, kịp thời xây dựng và theo dõi thực hiện Chương trình lập quy của HĐND, UBND tỉnh, phục vụ công tác quản lý nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được đẩy mạnh, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, củng cố lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong các ngành, các cấp. Một số hình thức tuyên truyền pháp luật mới đạt được kết quả cao như “Ngày phổ biến văn bản pháp luật”. Hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở được xây củng cố. Các Tổ hòa giải đã nhận được 17.412 đơn, đã hòa giải 16.203 vụ việc, trong đó hòa giải thành 10.928 vụ việc, đạt tỷ lệ 67,44%, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hạn chế tranh chấp trong nhân dân. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp được tập trung thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính thực hiện đạt hiệu quả.

Kết quả hoạt động thi đua: Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2005, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2006, UBND tỉnh tặng 06 Cờ Thi đua xuất sắc, 02 Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp, 02 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, UBND tỉnh, cấp huyện tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Có một số cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến nhiều năm liền có thành tích nổi bật, tiêu biểu xuất sắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những phát biểu tham luận, trao đổi về những biện pháp, phương thức, cách làm hay và hiệu quả trong công tác chuyên môn, trong thực hiện nhiệm vụ được giao để cán bộ, công chức toàn ngành học hỏi và nhân rộng phong trào. Hội nghị đã trao nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm 2005 - 2009.

Trong thời gian tới, Ngành Tư pháp tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành Tư pháp Việt Nam.

Đặng Phụng - Sở Tư pháp Tiền Giang