Sở Tư pháp Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III (giai đoạn 2006 - 2010)

13/05/2010
Sáng ngày 12/5/2010, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III giai đoạn 2006 - 2010.
 

Theo báo cáo tổng kết, trong thời gian qua, phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi ngày càng sôi nổi hơn, các nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm hàng năm được cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành thi đua phấn đấu thực hiện luôn đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2006 - 2010) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII đã đề ra.

Trong 5 năm, ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã phát động 12 phong trào thi đua hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Các hoạt động thi đua hàng năm cũng được tiến hành đều đặn, đạt hiệu quả cao, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ trong ngành. Có thể kể tới một số phong trào nổi bật như: phong trào thi đua kiện toàn tổ chức, xây dựng kỷ cương, kỷ luật, xây dựng ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh; phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí cũng được đẩy mạnh, luôn được lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm; phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm... Công tác thi hành án dân sự, các hoạt động trên các lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, hoạt động giám định Tư pháp cũng đạt đựoc nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với sự phấn đấu không mệt mỏi 05 năm qua cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp đã đạt được thành tích xuất sắc với những danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Nhìn chung dù điều kiện hoạt động chưa thật sự thuận lợi song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, với trách hiệm và tâm huyết của Lãnh đạo Sở Tư pháp trong phong trào thi đua đã và đang khơi dậy lòng tự hào của ngành, của truyền thống Quảng Ngãi anh hùng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác.

Với những thành tích đạt được từ năm 2005 đến năm 2010, Sở Tư pháp đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất vào năm 2009. Đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong những năm tiếp theo./.

Cao Nguyên - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi