Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội: Phát động phong trào thi đua 2011 - 2015

17/05/2010
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội: Phát động phong trào thi đua 2011 - 2015
Hôm qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết phong trào thi đua đợt 1/2010, phát động phong trào thi đua 2011 - 2015.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Cục THADS Hà Nội đánh giá: 5 năm qua (2005 - 2010) THADS thủ đô đạt nhiều thành tích nổi bật. Giai đoạn từ 2005 - 2007 mặc dù công tác thi đua khen thưởng được thực hiện ở hai cơ quan là Hà Tây và Hà Nội có nhiều nét khác biệt song cũng có nhiều kết quả: năm 2005 THA Hà Tây được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 2006 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, năm 2007 được tặng cờ của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, cả hai đơn vị này cũng có nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Năm 2008, Hà Nội hợp nhất, còn nhiều khó khăn nhưng cũng có một tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Tư pháp, 4 tập thể được tặng Bằng khen…

Đặc biệt năm 2009 là năm đầu tiên triển khai Luật THADS, vượt qua nhiều khó khăn, ngành THADS Hà Nội đã đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay. Một tập thể đã được tặng cờ thi đua của Bộ Tư pháp, 01 tập thể được đề nghị tặng Bằng khen của Chính phủ, 3 tập thể nhận bằng khen của Bộ Tư pháp. Riêng cá nhân, Cục trưởng Cục THADS Lê Quang Tiến được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba, Chi cục trưởng THADS Mê Linh đạt chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; 32 cá nhân được tặng bằng khen, 84 chiến sỹ thi đua cơ sở.

Năm 2010, thực hiện chương trình công tác và kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS, Cục THADS Hà Nội được giao các chỉ tiêu 84% về việc, 64% về tiền, phấn đấu giảm từ 5-10% án tồn đọng. Để đạt các mục tiêu này, ngay từ đầu năm Cục đã xây dựng kế hoạch công tác và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chấp hành viên và các Chi cục.

Thống kê 6 tháng đầu năm 2010, các cơ quan THADS TP đã giải quyết 9.201 việc, đạt 61%/số có điều kiện thi hành; đã giải quyết trên 335 ngàn tỷ đồng. Một số đơn vị đạt kết quả cao như Phú Xuyên, Cầu Giấy, Hà Đông… Kết quả thi đua đợt 1 năm 2010 có 22 cá nhân được Cục trưởng Cục THADS Hà Nội tặng giấy khen.

Phát động đợt thi đua giai đoạn 2011 - 2015, Cục trưởng Cục THADS Lê Quang Tiến yêu cầu: các cơ quan THADS trên toàn địa bàn thành phố phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là bộ máy lãnh đạo ở cả Cục và các Chi cục; thực hiện tốt phân loại hồ sơ THA, tập trung những việc tồn đọng phức tạp, kéo dài; đẩy mạnh cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt cải cách hành chính và ứng dụng tin học; thi đua thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Thu Hằng