Một số chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các Dự án đầu tư

04/04/2008
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, phê duyệt danh mục một số Dự án đầu tư trong nước, được nước ngoài tài trợ cũng như yêu cầu bổ sung thêm, điều chỉnh một số hạng mục của các Dự án.

* Sử dụng than trong nước cho các Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1; Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ định thầu thực hiện hợp đồng EPC quốc tế đối với 2 dự án nhiệt điện trên (công văn số 483/TTg-CN).

* Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Tăng cường giám sát và phòng chống đại dịch cúm ở người 2007-2012-giai đoạn II" do tổ chức CDC Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại là 2.100.000 USD, trong đó cam kết cho năm thứ nhất là 525.000 USD. Vốn đối ứng của Dự án là nhân lực, phòng thí nghiệm hiện có (công văn số 486/TTg-QHQT).

* Phê duyệt danh mục các Dự án: "Cạnh tranh nông nghiệp" do Ngân hàng Thế giới (WB)  tài trợ với tổng mức đầu tư là 75 triệu USD (công văn số 492/TTg-QHQT); "Thí điểm sáng kiến an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam" do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ từ nguồn vốn ủy thác của Quỹ Gia đình Bloomberg với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 800.000 USD (công văn số 491/TTg-QHQT); Dự án " Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang" với tổng vốn đầu tư là 9.204.000 Euro, trong đó vốn ODA là 7.882.000 Euro, vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Đan Mạch. Vốn đối ứng 1.322.000 Euro được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (công văn số 487/TTg-QHQT).

* Áp dụng khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư của WB cho Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vốn vay của WB (công văn số 490/TTg-NN).

* Bổ sung hạng mục bền vững hóa công trình do mưa lũ gây ra năm 2007 trên đường Hồ Chí Minh và sử dụng vốn của Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) để đầu tư, đảm bảo nguyên tắc không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 539/QĐ-TTg, ngày 3/5/2007; Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật của các hạng mục bền vững hóa công trình này (công văn số 482/TTg-CN).

* Điều chỉnh diện tích đất khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang từ 100 ha lên 140 ha (công văn số 480/TTg-CN).

* Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan lập Đề án tổng thể điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn, xác định cụ thể quy mô diện tích của từng KCN, trong đó có KCN Sông Công (công văn số 2060/VPCP-CN).

(Theo website Chính phủ)