Doanh nghiệp khoa học công nghệ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

24/05/2007
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN). Theo đó, quy định rõ về việc thành lập DNKHCN và chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với DNKHCN.