Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án 30/05/2006

Ngày 19-5-2006, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số: 43/2006/TTLT-BTC-BTPhướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự 25/05/2006

Ngày 12-5-2006, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc áp dụng thống nhất pháp luật, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thông qua Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS), theo đó 11 vấn đề quan trọng trong việc áp dụng BLHS sau đây đã được hướng dẫn cụ thể:

Từ 1/6, áp dụng biểu mẫu hộ tịch mới 23/05/2006

Theo Nghị định 158/CP của Chính phủ về đăng ký hộ tịch, các biểu mẫu về hộ tịch, giấy khai sinh, khai tử, chứng nhận kết hôn, nhận con nuôi... kể từ ngày 1/4/2006 sẽ áp dụng theo biểu mẫu mới. Tuy nhiên, do biểu mẫu mới chưa kịp ban hành nên Bộ Tư pháp đã có văn bản chỉ đạo cho tất cả các tỉnh, TP vẫn tiếp tục áp dụng biểu mẫu cũ trong việc cấp các loại giấy tờ hộ tịch cho người dân đến hết ngày 31/5/2006.

Cơ chế mới hạn chế giấy phép con có gì mới? 22/05/2006

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đang soạn thảo một Nghị định nhằm thắt chặt lại chuyện “đẻ” giấy phép kinh doanh.

Gia nhập WTO: “Vòng đàm phán đa phương tới sẽ không kém căng thẳng” 19/05/2006

Thỏa thuận Việt - Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến cam kết của Việt Nam với các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Việt Nam còn phải làm gì để chính thức bước vào tổ chức này? Báo giới đã trao đổi cùng ông Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp), thành viên đoàn đàm phán WTO của Việt Nam - xung quanh vấn đề này.

Một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 11/05/2006

Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2006. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Theo đó, quy định một số nội dung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

Danh mục các biểu mẫu hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch (Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP) 08/05/2006

Ngày 01 tháng 4 năm 2006, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành. Để triển khai Nghị định này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:

Những nội dung mới của Luật Nghĩa vụ quân sự 04/05/2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 24-6-2005.