Từ ngày 1-7: 8 luật mới bắt đầu có hiệu lực 03/07/2006

Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7 với kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào VN.

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch 29/06/2006

Ngày 6-6, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2488/BTP-HCTP về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch. Theo đó, hướng dẫn tạm thời một số nội dung trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch như sau:

Hướng dẫn thực hiện quyền của người sử dụng đất 20/06/2006

Ngày 13-6, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Tài nguyên- Môi trường đã ký ban hành hai thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết trình tự thực hiện các quyền của người sử dụng đất (SDĐ) gồm:

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 20/06/2006

Nhằm đảm bảo thống nhất trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ 1/7/2006: Thêm sổ hồng chứng nhận quyền sở hữu nhà 19/06/2006

Ngày 1/7, Luật Nhà ở có hiệu lực, trong đó nội dung được chú ý nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Trên giấy sẽ thể hiện các thông tin như hiện trạng nhà ở (diện tích, tầng cao, kết cấu chính), diện tích thửa đất, tên của chủ sở hữu... Theo quy định, hồ sơ xin cấp và mẫu giấy chứng nhận đều do Bộ Xây dựng ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước.

Ai phải trả chi phí thi hành án? 12/06/2006

Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vừa ban hành qui định mới về chế độ thu phí thi hành án (THA) (sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13-6-2006). Mức thu phí THA cho từng vụ việc cụ thể là bao nhiêu? Ai là người phải nộp khoản phí này? Ông Lương Vĩnh Phúc, trưởng Phòng THA dân sự TP.HCM, cho biết:

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học 07/06/2006

Ngày 7 tháng 6 năm 2006, Bộ Tư pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Bộ Lao Động, Thương Binh và xã hội - Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam đã ký Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH - TLĐLĐVN hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên 06/06/2006

Ngày 23-5, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC hướng dẫn về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên. Việc ban hành Thông tư liên tịch này dựa trên Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26-9-2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên. Dưới đây là một số nội dung chính.