1-1-2007 có gì mới? 01/01/2007

Ngày 1-1-2007 là cột mốc mà nhiều bộ luật, văn bản dưới luật có hiệu lực thi hành. Những qui định bắt đầu thực thi vào ngày đầu năm mới này ảnh hưởng thế nào tới đời sống của người dân?

Ngày 1-1-2007: Mười luật mới có hiệu lực 29/12/2006

Đó là các luật: Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phòng chống nhiễm virus gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Công nghệ thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Luật sư thay thế Pháp lệnh luật sư năm 2001, Luật Tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật, Luật Chứng khoán.

Từ 01/01/2007: Áp dụng giá bán bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư 26/12/2006

Theo Quyết định số 45/2006/QĐ-BCN ngày 14/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thì từ ngày 01/01/2007, giá bán bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư được áp dụng thống nhất trong toàn quốc như sau:

Trường hợp suy giảm 5% khả năng lao động được hưởng trợ cấp một lần 5 tháng lương tối thiểu chung 26/12/2006

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng trợ cấp một lần, cụ thể suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung.

Hướng dẫn thực hiện quy định về người xin nhận con nuôi và trẻ em được cho làm con nuôi 25/12/2006

Ngày 08/12/2006 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2006/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Theo đó, quy định về người xin nhận con nuôi và trẻ em được cho làm con nuôi được thực hiện như sau:

Bãi bỏ hàng loạt quy định "ăn theo" hộ khẩu 21/12/2006

Tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Cư trú (sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2007) ngày 20-12, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu khẳng định: "Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc giữ mô hình quản lý cư trú bằng việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho công dân vẫn cần thiết nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội".

Một số quy định mới đáng chú ý của Luật Phòng, chống HIV/AIDS 21/12/2006

Ngày 29-6-2006, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)- sau đây gọi tắt là Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2007. Xin giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của Luật này.

Thuế: Thủ tục thoáng, giám sát chặt 21/12/2006

Ngày 19-12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức buổi họp báo giới thiệu các văn bản lệnh của Chủ tịch nước công bố một số Luật vừa được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong đó, đạo Luật Quản lý thuế nhận được nhiều sự quan tâm khi có mức độ ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết một số vấn đề về luật này.