Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

31/03/2006
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành thảo luận dự thảo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Một vấn đề được nhiều đại biểu nhất trí là phải nghiêm cấm thương mại hóa việc hiến xác, bộ phận cơ thể người.

Một nội dung gây tranh cãi là dự luật cho phép người trong độ tuổi 16-18 tuổi được hiến bộ phận cơ thể, kèm theo điều kiện: cha mẹ đẻ đồng ý và người nhận hiến phải là cha mẹ đẻ, anh em ruột. Một số đại biểu cho rằng, cần quy định phải đủ 18 tuổi trở lên mới được hiến bộ phận cơ thể.

Dự thảo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người sẽ được trình để Quốc hội đóng góp ý kiến vào kỳ họp thứ 9 và thông qua vào cuối năm nay. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước có khoảng 5.000 - 6.000 người suy thận cần phải ghép thận.

Tại 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội đã có gần 1.500 người được chỉ định ghép gan nhưng không có nguồn, nên số bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy ngập. Nhiều bệnh nhân phải ra nước ngoài để ghép với chi phí tốn kém (gấp khoảng 10 lần ở Việt Nam) và rủi ro cao hơn hoặc đành chịu chết.

Cùng ngày, UBTVQH đã góp ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (liên quan đến đình công và giải quyết đình công).

(SGGP)