Quốc hội cho ý kiến về Luật cư trú

28/03/2006
Quốc hội cho ý kiến về Luật cư trú
Vấn đề nóng về hộ khẩu và giải quyết đình công, sẽ được đặt lên bàn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 38, với các nội dung của dự án Luật cư trú và một số sửa đổi bổ sung của Bộ luật lao động.

Bên cạnh đó, liên quan đến xây dựng luật, UBTVQH sẽ thảo luận về các dự án: Luật về hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người; Luật bình đẳng giới; Luật tiêu chuẩn hoá; Luật chuyển giao công nghệ; Luật đê điều; Luật công chứng; và Luật về hội.

Tại phiên họp lần này, từ 27/3 đến 5/4, các đại biểu sẽ cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về kiểm toán trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng; thảo luận công tác chuẩn bị kỳ họp 9 Quốc hội khoá XI; nghe báo cáo việc giải quyết vụ án hình sự Lã Thị Kim Oanh.

Đồng thời, phiên họp sẽ thảo luận sửa đổi Nghị quyết 288 của UBTVQH, bao gồm các nội dung: đại biểu Quốc hội tiếp công dân; tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

Phiên họp cũng sẽ cho ý kiến về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính một số tỉnh; nghe báo cáo kết quả cuộc họp của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ kiện của ông Ngô Công Mễ ở huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trong ngày 27/3, UBTVQH đã bãi bỏ Pháp lệnh lao động công ích, thảo luận về các dự án: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh dân số và Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(Theo VietnamNet)